Nødvendigt Forum

Initiativ til bevarelse af dansk selvstændighed

Om os


Sekretær: Christian Munch

Skolevej 1, Nustrup, 6500 Vojens

Tlf.: 7487 1226

Mail: chmu@km.dk

Kasserer: Lona Friborg

Ribersgade 2, 3. tv., 8700 Horsens

Tlf.: 7566 7383

Mail: lona.friborg@gmail.com

Kasseren kontaktes vedr. medlemskab af foreningen, adresseændringer, modtagelse af bladet mv.

Kontaktperson: Thorkil Sohn

Blidtvejs 26, 6950 Ringkøbing

Tlf.: 9749 5407

Mail: thorkil.sohn@mail.dk

Foreningens bankkonto: 1551-9733310

Gaver modtages med tak.

Kontingent: 150 kr. årligt inklusiv abonnement.

I styrelsen

Christian Munch, Skolevej 1, Nustrup, 6500 Vojens, Tlf. 74 87 12 26

Helge Rørtoft-Madsen, Næbvej 49, 4720 Præstø, Tlf. 26 82 55 62

Lars Paludan, Lahnsgade 21 B, st. th., 5000 Odense C, Tlf. 97 95 93 69

Lona Friborg, Ribersgade 2, 3. tv., 8700 Horsens, Tlf. 7566 7383

Niels Holger Hansen, Vesterled 59, 6650 Zrørup, Tlf. 76 60 00 30

Thorkil Sohn, Bildtsvej 26,6950 Ringkøbing, Tlf. 97 49 54 07

Jørgen Ganshorn, Fønsskovej 38, 5580 Nr. Aaby, Tlf. 60 91 12 00

Hans Hansen, Storegade 40, 6700 Esbjerg, Tlf. 4040 1638

Hedvig Vestergaard, Hauchsvej 30, 3000 Helsingør, Tlf. 2341 1548

Jørgen Raffnsø, Hauchsvej 15, 3000 Helsingør, Tlf. 2341 1548

Det er tilladt at citere fra bladet og hjemmesiden på betingelse af, at Nødvendigt Forum anføres som kilde.

Vedtægter

Se vores vedtægter her